Chasing the sun in Myanmar – Day 1

It's been a long time since the last time I blogging. Having no time but maybe lazy is my big excuse. Anyway, today I will tell about my Myanmar trip in last Lunar New Year in Vietnam. Before coming to Myanmar, I was very nervous. This is not the first time I travel alone but … Continue reading Chasing the sun in Myanmar – Day 1

Advertisements

Start blogging again

Bầu trời trong xanh ở Penang 1 ngày tháng 11 năm 2015 khi mình đang đi qua cầu Penang. Hầy, sau một thời gian dài mình quyết định sẽ viết blog trở lại. Chủ đề chính sẽ là chia sẻ về những chuyến đi của mình. Có thể là về review món ăn hay quán … Continue reading Start blogging again